Реткост у Србији

За похвалу: Градски портал на ћириличном писму

Један од градских портала у Нишу – ,,Нишке новине“ објављује информације искључиво на ћирилици, што је за сваку похвалу јер је реално мало информативних портала у Србији којима је матично писмо ћирилица.

Изглед портала ,,Нишке новине''
Изглед портала ,,Нишке новине“

Углавном се сви текстови данас објављују на латиници, док само неколико портала, могу се и набројити, у Србији објављује ћирличне текстове, а међу њима су РТС, Политика, Нишке новине…

Посетите сајт НИШКЕ НОВИНЕ – https://niskenovine.rs/

Pošaljite svoj komentar